Contact

Voor ledenvragen neem dan contact op met het betreffende bestuurslid:

Functie Naam Contact
Voorzitter Bas de Ruysscher voorzitterbcu@gmail.com
Secretaris Judith Vriens secretariaatbcu@home.nl
Penningmeester Jos van Kempen bcufactuur@hotmail.com
Seniorenzaken Ewoud van den Berg seniorenbcu@gmail.com
Fifty-fitzaken Corrie Pijnenburg fiftyfitbcu@gmail.com
Ledenadministratie Ellen van der Loo leden-bcu@hotmail.nl