Club informatie

Opzegging

Opzegging moet schriftelijk voor 30 juni via de Ledenadministratie :

leden-bcu@hotmail.nl